093 632 2668

Site Loader
347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Lịch hoạt động: Từ 01/10/2018 đến 07/10/2018
Ngày Thời gian Nội dung công việc Diễn giả Khách hàng Địa điểm Thời lượng
Thứ hai
01/10/2018
8h00-17h30 Chương trình nội bộ Vinskills Nội bộ 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
8h00-17h30 Kỹ năng sống VES Cao Nhật Linh VES TP Vũng Tàu 1 Tháng
Thứ ba
02/10/2018
8h00-17h30 Chương trình nội bộ Vinskills Nội bộ 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
8h00-17h30 Kỹ năng sống VES Cao Nhật Linh VES TP Vũng Tàu 1 Tháng
Thứ tư
03/10/2018
8h00-17h30 Chương trình nội bộ Vinskills Nội bộ 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
8h00-17h30 Kỹ năng sống VES Cao Nhật Linh VES TP Vũng Tàu 1 Tháng
Thứ năm
04/10/2018
8h00-17h30 Chương trình nội bộ Vinskills Nội bộ 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
8h00-17h30 Kỹ năng sống VES Cao Nhật Linh VES TP Vũng Tàu 1 Tháng
Thứ sáu
05/10/2018
13h00-16h30 Kỹ năng mềm cho học sinh Vinskills Trường Hoàng Long (2 lớp) 347 Đội Cấn 1 buổi
8h00-17h30 Kỹ năng sống VES Cao Nhật Linh VES TP Vũng Tàu 1 Tháng
Thứ bảy
06/10/2018
8h00-17h30 Chương trình nội bộ Vinskills Nội bộ 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
8h00-17h30 Kỹ năng sống VES Cao Nhật Linh VES TP Vũng Tàu 1 Tháng
Chủ nhật
07/10/2018
8h00-17h30 Chương trình nội bộ Vinskills Nội bộ 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
8h00-17h30 Kỹ năng sống VES Cao Nhật Linh VES TP Vũng Tàu 1 Tháng

Post Author: Vinskills

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *