fbpx

Khách hàng của Vinskills

Cơ quan của Đảng, Nhà nước

Đào tạo “Kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khoá”

Chia sẻ “Nghệ thuật cân bằng công việc và cuộc sống”

Chia sẻ “Nghệ thuật cân bằng công việc và cuộc sống”

Doanh nghiệp

Đào tạo “Kỹ năng quản lý hiệu quả” cho công ty than Quang Hanh

Đào tạo “Kỹ năng lập kế hoạch” và “Kỹ năng làm việc tập thể” cho Công ty Than Na Dương

Chương trình đào tạo “Nghệ thuật nắm bắt tâm lý và tạo động lực cho người lao động” dành cho cộng đồng doanh nghiệp miền Trung (ngày 27-28/11/2018 tại Đà Nẵng)

Chia sẻ “Nghệ thuật cân bằng cuộc sống”

Chương trình đào tạo “Kỹ năng làm việc hiệu quả” dành cho toàn bộ cán bộ, nhân viên (10/2018)

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng”

Chuỗi chương trình đào tạo

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Đào tạo Kỹ năng quản lý cấp trung cho đội ngũ Coach, Kỹ năng làm việc cho công nhân sản xuất

Học viện, trường Đại học, Cao đẳng

Bấm nút sửa để thay đổi đoạn văn này. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Chương trình “Kỹ năng mềm” cho tân sinh viên K63 (ngày 19, 21, 22/11/2018 tại hội trường 300)

Nội dung của Accordion
Nội dung của Accordion
Nội dung của Accordion

Trường Phổ thông trung học, Phổ thông cơ sở

Chương trình “Giáo dục Quốc phòng và Kỹ năng sống” dành cho học sinh toàn trường (ngày 31/10 – 2/11/2018 tại Vĩnh Phúc)

Bấm nút sửa để thay đổi đoạn văn này. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Nội dung của Accordion
Nội dung của Accordion
Nội dung của Accordion

Trường Tiểu học, Mầm non

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp ứng xử” cho đội ngũ giáo viên và “Cha mẹ thấu hiểu đồng hành cùng con” dành cho phụ huynh