fbpx

HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI
Hè 2019

Rèn luyện để trưởng thành hơn.

Sau 10 ngày huấn luyện, con trưởng thành hơn, tự chủ, tự lập hơn trong cuộc sống, biết sống yêu thương bản thân, gia đình và những người xung quanh.

Rèn luyện quân đội

40% thời gian rèn luyện

Rèn kỹ năng sống

40% thời gian rèn luyện

Hoạt động trải nghiệm

20% thời gian rèn luyện

Chương trình được lựa chọn của 1000+ gia đình trong 9 năm qua

Với kinh nghiệp 9 năm tổ chức liên tục từ năm 2010  đến nay, các chuyên gia,  giảng viên kỹ năng sống của Vinskills và cán bộ chiến sỹ thuộc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng &  An ninh (ĐHSP2) đã xây dựng nên chương trình đảm bảo chất lượng theo khung chuẩn Thông tư 32/2018/TT-BGDDT

năm tổ chức
Gia đình đăng ký
800 +
Phụ huynh và HS hài lòng
%

Chương trình do Vinskills thực hiện thuộc chương trình Giáo dục Quốc phòng & An ninh 2019

5 khoá học được tổ chức trong mùa hè này

Khoá 1: 26/5 – 4/6/2019

Khoá 2: 6/6 – 15/6/2019

Khoá 3: 16/6 – 25/6/2019

Khoá 4: 30/6 – 9/7/2019

Học phí

6.990.000đ/HV

5.990.000đ/HV

Học phí gồm dụng cụ, quân tư trang (01 balo, 02 bộ quân phục, 02 áo phông, 01 mũ, 01 đôi giày, 01 thắt lưng); phí huấn luyện; ăn ở tại trung tâm, bảo hiểm, dụng cụ và tài liệu học tập