fbpx

Hồ sơ năng lực Vinskills Profile

Sau 18 năm nghiên cứu và thực hành tâm lý, đào tạo huấn luyện phát triển năng lực con người, chuyên gia Lê Thanh Huyền bắt đầu hành trình mới cùng với Vinskills với khát vọng đồng hành cùng mỗi người Việt Nam sống tự tin vào giá trị và ước mơ riêng của chính mình.

https://www.slideshare.net/VinskillsKNM/ho-so-nang-luc-vinskills-profile-nam-2019