fbpx

Vinskills tự hào tập hợp đội ngũ giảng viên vừa có chuyên môn đào tạo vừa đang làm việc thực tế sẽ tạo nên những chương trình đào tạo có tính ứng dụng cao, giúp bạn thành công nhanh hơn!

TS Ngô thị lý

 • Giảng viên Học viện Quản lý GIáo dục
 • Chuyên gia Giáo dục góp phần đổi mới căn bản, toàn diện nền Giáo dục Việt Nam
 • Cố vấn cao cấp chương trình đào tạo, sách của Vinskills

GV Lê Thanh Huyền

 • Founder, CEO Vinskills
 • 20 năm kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện
 • Giải thưởng "Vì sự nghiệp Giáo dục" (Bộ GD-ĐT trao tặng năm 2009)

GV Lâm Hương Giang

 • Chủ trường mầm non Montessori
 • 16 năm kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện
 • Chuyên gia đào tạo kỹ năng dịch vụ khách hàng

GV Trương Thị Thu Hương

 • Chuyên viên tuyển dụng ngân hàng
 • 15 năm kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện
 • Chuyên gia đào tạo kỹ năng tuyển dụng & phỏng vấn tuyển dụng

GV Nguyễn Hồng Nhung

 • Giám đốc khối vận hành & dịch vụ khách hàng ngân hàng
 • 11 năm kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện
 • Chuyên gia đào tạo kỹ năng dịch vụ khách hàng

GV Đoàn Trọng Hiếu

 • CGO Vinskills
 • 10 năm kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện
 • Chuyên gia đào tạo tổ chức đội ngũ nhân sự

GV Nguyễn Diệu Linh

 • Giám đốc Trung tâm đào tạo & phát triển
 • 9 năm kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện
 • Chuyên gia đào tạo kỹ năng hội nhập

GV Phạm Thị Hạnh

 • Giám đốc Công ty Phát triển du lịch Nhân Ái Việt
 • 19 năm kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện
 • Chuyên gia đào tạo tổ chức đội ngũ nhân sự

GV Vũ Thị Phương

 • Ban đào tạo cộng đồng
 • 2 năm kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện
 • Chuyên ngành sư phạm

Vinskills Profile

Gặp gỡ đội ngũ giảng viên Vinskills ngay hôm nay!