fbpx

Vinskills tự hào tập hợp đội ngũ giảng viên vừa có chuyên môn đào tạo vừa đang làm việc thực tế sẽ tạo nên những chương trình đào tạo có tính ứng dụng cao, giúp bạn thành công nhanh hơn!

TS Ngô thị lý

GV Lê Thanh Huyền

GV Lâm Hương Giang

GV Trương Thị Thu Hương

GV Nguyễn Hồng Nhung

GV Đoàn Trọng Hiếu

GV Nguyễn Diệu Linh

GV Phạm Thị Hạnh

GV Vũ Thị Phương

Vinskills Profile

Gặp gỡ đội ngũ giảng viên Vinskills ngay hôm nay!