fbpx
Ebook Huong nghiep

Ebook Miễn Phí Tiết Lộ

5 bước định hướng
tương lai cho con

(Đặc biệt cần thiết với cha mẹ có con từ 10 đến 16 tuổi)

Những điều gần như không phụ huynh nào biết mà ở đó tiết lộ 5 bước đơn giản để giúp con có tương lai tốt đẹp hơn. Tải MIỄN PHÍ Ebook này ngay trước khi nó bị gỡ xuống…

Ba mẹ sẽ khám phá ra những bí quyết gì trong ebook này

5 BƯỚC ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

Hướng dẫn chi tiết cách xác định yếu tố quan trọng trong quá trình định hướng tương lai cho con

Công cụ đánh giá hiệu quả

Các bài test, các công cụ được cung cấp trong ebook giúp phụ huynh và con tìm ra thế mạnh cần phát huy

Phân tích các yếu tố thế mạnh

Phân tích chi tiết các chỉ số thế mạnh trong năng lực của con để lựa chọn hướng đi phù hợp

Bí mật quan trọng trong định hướng tương lai

Các sai lầm phổ biến và bộ câu hỏi mở ra cánh cửa thành công cho tương lai của con

Copyright © Vinskills.edu.vn. All Rights Reserved.