fbpx

Các khoá học của Vinskills

TT Chủ đề Nội dung Thời lượng Ghi chú
Nhóm kỹ năng mềm dành cho nhà lãnh đạo, quản lý
1 Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả
2 Kỹ năng quản lý hiệu quả
3 Kỹ năng thấu hiểu tâm lý
4 Kỹ năng tạo động lực hiệu quả
5 Kỹ năng giao quyền, giao việc
6 Kỹ năng đàm phán
7 Kỹ năng lập kế hoạch
8 Kỹ năng đặt câu hỏi
9 Kỹ năng tư duy tổng thể
10 Kỹ năng khích lệ và truyền cảm hứng
11 Kỹ năng điều hành họp, hội nghị
12 Kỹ năng xây dựng và quản lý văn hoá doanh nghiệp
13 Kỹ năng quản lý thay đổi
14 Kỹ năng ra quyết định
15 Kỹ năng phỏng vấn hiệu quả
16 Kỹ năng tư duy đột phá
Nhóm kỹ năng mềm dành cho nhà đào tạo, huấn luyện
1 Kỹ năng thiết kế chương trình giảng dạy
2 Kỹ năng giảng dạy hiện đại
3 Kỹ năng thiết kế slide, trình chiếu bài giảng
4 Kỹ năng tổ chức hoạt động giảng dạy
5 Kỹ năng đặt câu hỏi
6 Kỹ năng huấn luyện (coaching)
7 Kỹ năng tư vấn
8 Kỹ năng học qua trải nghiệm
Nhóm kỹ năng dành cho kinh doanh
1 Kỹ năng bán hàng trực tiếp
2 Kỹ năng bán hàng qua điện thoại
3 Kỹ năng xử lý từ chối
4 Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
Nhóm kỹ năng dành cho nhân sự trong tổ chức, doanh nghiệp, dành cho cá nhân
1 Kỹ năng thuyết trình thuyết phục
2 Kỹ năng giao tiếp ứng xử hiệu quả
3 Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
4 Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả
5 Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
6 Kỹ năng tư duy sáng tạo
7 Kỹ năng giải quyết vấn đề
8 Kỹ năng quản trị cảm xúc
9 Kỹ năng giải quyết xung đột
10 Kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả
11 Kỹ năng thấu hiểu và chia sẻ
12 Kỹ năng lãnh đạo và quản lý bản thân
13 Kỹ năng nghe và trả lời điện thoại chuyên nghiệp
14 Kỹ năng làm trợ lý chuyên nghiệp
15 Kỹ năng viết, viết báo cáo
16 Kỹ năng đọc hiệu quả
17 Kỹ năng quản lý dự án
18 Kỹ năng tư duy tích cực
19 Kỹ năng quản lý stress
20 Kỹ năng hồi đáp
21 Kỹ năng quản trị văn phòng
Nhóm kỹ năng mềm dành cho sinh viên
1 Kỹ năng thuyết trình
2 Kỹ năng giao tiếp ứng xử
3 Kỹ năng học tập hiệu quả
4 Kỹ năng quản lý thời gian
5 Kỹ năng sắp xếp công việc
6 Kỹ năng tự nhận thức và quản lý bản thân
7 Kỹ năng thích ứng và hội nhập quốc tế
8 Kỹ năng xây dựng CV hiệu quả
9 Kỹ năng tìm kiếm và ứng tuyển việc làm
10 Kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân
11 Kỹ năng đọc, nghiên cứu
Kỹ năng mềm dành cho học sinh
1 Giáo dục Quốc phòng và kỹ năng sống
2 Em làm chiến sỹ (Học kỳ trong Quân đội)
3 Kỹ năng sinh tồn
4 Kỹ năng tự lập, tự phục vụ
5 Kỹ năng làm MC
6 Kỹ năng học tập hiệu quả