7 November, 2018

Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng sống – Trường THPT Nguyễn Siêu

Giáo dục Quốc Phòng là chương trình học trong khung chương trình học sinh cấp 3. Thay vì học 1 tuần 1 tiết thì trường Nguyễn […]